Monthly Archives: September 2017

Prostat (5)

Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku. Aku bersamanya ketika ia mengingat-Ku. Apabila ia mengingat-Ku di dalam dirinya, maka Aku akan mengingatnya di dalam diri-Ku. Dan apaila ia mengingat-Ku (menyebut nama-Ku) dalam suatu perkumpulan manusia, maka Aku akan menyebut namanya di dalam … Continue reading

| Leave a comment

Prostat (4)

Putus asa dari rahmat Allah Ta’ala termasuk dosa besar. Allah Ta’ala berfirman: “Ibrahim berkata :’Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya, kecuali orang-orang yang sesat.’”(Q.S. Al Hijr: 56) “Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada … Continue reading

| Leave a comment